Splošni pogoji


BOLERO d.o.o.
Dunajska cesta 49
1000 Ljubljana
 

SPLOŠNI POGOJI BOLERO VALETA

1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

V projektu »Bolero Valeta« nastopa Bolero, družba za razvoj in popularizacijo plesa, d.o.o., kot organizator in izvajalec plesnih vaj ter slavnostne valetne prireditve in je v smislu Obligacijskega zakonika ponudnik storitev (v nadaljevanju besedila: Bolero, organizator), v vlogi stranke (v nadaljevanju besedila: stranka, udeleženec, naročnik oz. sprejemnik ponudbe) pa nastopajo tisti starši oz. skrbniki otrok devetošolcev tistih osnovnih šol, ki sporočijo Boleru, da so za organizacijo in izvedbo plesnih vaj ter slavnostne valetne prireditve izbrali Bolerovo aktualno ponudbo.

Obligacijsko (pogodbeno) razmerje med Bolerom in posamezno stranko nastane, ko se stranka registrira na spletni strani www.valeta.si in vpiše devetošolca na plesni tečaj oz. naroči vstopnico/vstopnice za udeležbo na slavnostni valetni prireditvi.

Z nastankom obligacijskega razmerja med Bolerom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne »Splošne pogoje Bolero Valeta«, ki so objavljeni na spletni strani Bolera www.valeta.si in se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji Bolera, pri čemer so navedeni splošni pogoji za vse stranke neposredno zavezujoči.

2. INFORMACIJE

Informacije o storitvah Bolera so omogočene:

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani Bolera www.bolero.si

3. IZKLJUČITEV ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in na valetnih prireditvah je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeležencev in njihovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Bolero zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Bolera.

Bolero ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve fizičnih in pravnih oseb ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitne škode, ki bi jo devetošolci utrpeli v času vadbe, priprav nanjo in na sami slavnostni prireditvi.

Udeleženec in njegov zakoniti zastopnik se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Bolero. Udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik se zaveže, da bo na tečaj oz. na valetno prireditev prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja oz. valetne prireditve ne bo udeležil.

Udeleženci in zakoniti zastopniki so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Bolero izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev oz. pri izvedbi valetnih prireditev v organizaciji Bolera. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri Boleru, Bolero ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Bolero.

4. CENIK STORITEV

Cenik storitev Bolera, vezanih na udeležbo devetošolcev (valetnikov) na plesnih vajah za valeto ter njihovo udeležbo in udeležbo njihovih gostov na valetni prireditvi ter morebitnih ostalih storitev, je objavljen na spletni strani www.valeta.si, prav tako je cenik umeščen v ponudbene brošure Bolero Valeta.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

5. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo drugih storitev (vstopnic za valetno prireditev, ipd.) mora zakoniti zastopnik udeleženca poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev z nakazilom na transakcijski račun Bolera, oziroma z gotovino na blagajni Bolera, sicer udeleženec ne more koristiti storitev Bolera.

6. VPIS V VALETNI PLESNI TEČAJ

V valetni plesni tečaj se udeleženca (devetošolca) vpiše tako, da zakoniti zastopnik udeleženca (starš, skrbnik) po registraciji na spletni strani www.valeta.si v aplikaciji v rubriki razreda osnovne šole, katero otrok obiskuje, vpiše otroka devetošolca v plesni tečaj. Aplikacija kreira predračun za plačilo udeležbe devetošolca na plesnem tečaju, katero mora zakoniti zastopnik udeleženec poravnati vsaj 3 delovnih dni pred pričetkom tečaja, saj udeležencu aplikacijski sistem Bolera, na podlagi plačila, kreira QR kodo, ki mu omogoči pristop k tečaju.

7. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine plesnega tečaja upošteva Bolero samo v primeru odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine samo na podlagi predloženega zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Bolero udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane šolnine.

8. NAKUP VSTOPNIC ZA UDELEŽBO NA SLAVNOSTNI VALETNI PRIREDITVI

Nakup vstopnic za udeležbo na valetni prireditvi za devetošolca in vse njegove povabljene goste izvede zakoniti zastopnik devetošolca preko spletne aplikacije www.valeta.si . Na podlagi izvedenega naročila aplikacija kreira predračun za plačilo vstopnic, katerega mora udeleženec poravnati vsaj 15 dni pred datumom valetne prireditve. Na podlagi izvedenih plačil in izdelanega sedežnega reda aplikacija kreira vstopnice z označenimi številkami miz in sedežev za vse goste prireditve.

9. SPLOŠNA PRAVILA

Devetošolci in gostje devetošolcev so v projekt Bolero Valeta vključeni na podlagi prostovoljne odločitve in na lastno odgovornost, seznanjeni so s tveganjem morebitne okužbe z virusom COVID-19, oz. novejših tovrstnih virusov, obvežejo se da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja in ukrepe za varno izvedbo prireditve in v zvezi s tem v celoti prevzemajo civilno in kazenskopravno odgovornost in posledice, ki bi izhajale iz morebitne okužbe za svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje tretjih.

Udeležba obiskovalcev na prireditvi Bolero Valeta je mogoča le ob izpolnjevanju aktualne zakonodaje, vezane na ukrepe za zajezitev nalezljivih bolezni, n.pr. širjenja COVID-19 ter ob nakupu in predložitvi vstopnic organizatorja pooblaščenim osebam organizatorja, ki izvajajo kontrolo vstopa obiskovalcev v prireditvene prostore.

10. CENE VSTOPNIC

Ponudbene cene vstopnic lahko vsebujejo več variant, vendar je glede na koncept izvedbe valetnih prireditev v izvedbi Bolera, izbor končne (samo ene) variante ponudbene cene obvezen za vse obiskovalce posamezne prireditve.

Osnovni paket izvedbe valetne prireditve vsebuje: prireditveni prostor z audio in video tehnično opremo, moderatorja prireditve, DJ-ja za reprodukcijo glasbe, organizacijske stroške, gostinske storitve s hrano – samopostrežno, ogrevano na servirnih mizah in s pijačo All inclusive (brezalkoholno pijačo v neomejenih količinah ter hišno belo in rdeče vino, nudeno po sistemu polno za prazno do 24.00 ure). Vse navedeno je zajeto v ceni vstopnic devetošolcev in gostov.

11. ODPOVED PRIREDITVE S STRANI ORGANIZATORJA

Bolero kot organizator prireditve lahko odpove izvedbo valetne prireditve v primeru:

V primeru odpovedi izvedbe prireditve iz gornjih razlogov povrne organizator strankam znesek že vplačanih vstopnic v celoti. Zahtevek za vračilo zneska vplačanih vstopnic poda vsak zakoniti zastopnik udeleženca posamično zase in za njihove goste preko spletne aplikacije www.valeta.si .

12. POSAMIČNE ODPOVEDI

Zakoniti zastopnik devetošolca lahko kadarkoli v obdobju do 15 dni pred datumom izvedbe valetne prireditve naroči in plača dodatne vstopnice, lahko zmanjša število vstopnic ali odpove udeležbo na valetni prireditvi (vključno s povabljenimi gosti). Zahtevek za delno vračilo ali vračilo celotnega zneska vplačanih vstopnic poda zakoniti zastopnik devetošolca posamično za otroka in za povabljene goste preko spletne aplikacije www.valeta.si .

V obdobju med 15. dnem in 3. dnem pred datumom izvedbe valetne prireditve je mogoča posamična odpoved udeležbe devetošolca in njegovih gostov pisno na valeta@bolero.si . V tem primeru je devetošolec upravičen do vračila 50% zneska za vplačane vstopnice zanj in za njegove goste. Postopek za vračilo delnega zneska se izvede preko spletne aplikacije www.valeta.si .

V obdobju manj kot 3 dni (72 ur) pred datumom izvedbe valetne prireditve posamična odpoved ni več mogoča, vračila vplačanih vstopnic devetošolca in njegovih gostov niso možna. Izjemoma je možno vračilo do 50% zneska za vplačane vstopnice devetošolca in njegovih gostov v primeru bolezni ali poškodbe devetošolca na podlagi pisnega obvestila pred datumom valetne prireditve na valeta@bolero.si in naknadno priloženega originalnega zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi. Postopek za vračilo delnega zneska se izvede preko spletne aplikacije www.valeta.si .

13. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Bolero nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki Bolero upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Bolero med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Bolero uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Bolero od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Bolero Valeta« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in Bolerom, se uporabnik strinja in daje soglasje, da Bolero osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v Bolero, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila šolnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja, v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV BOLERO VALETA

Predmetni »Splošni pogoji Bolero Valeta« pričnejo veljati dne 08. 08. 2022 z objavo na spletni strani Bolera www.valeta.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

Ljubljana, dne 08. 08. 2022

Zoran Kljun, direktor